Gæslinger

Daggammel gæsling

Frilandsgaardens Gæslinger

En Dansk fremavlet gåserace. Legarth gåsen udmærker sig ved at være mere kødfuld end de traditionelle gåseracer. Den vokser hurtigt og har ca. 10 pct. lavere foderforbrug. Legarth gåsen kan produceres på 14 - 16 - 20 eller 30 uger. Producerer man gæs på 14 eller 16 uger, må man regne med en mere intensiv fodring.

Langt de fleste gæs der produceres i Danmark idag, opdrættes og sælges fra stalddøren har en opdrætstid på min. 20 uger. Den længere opdrætstid på 20 eller 30 uger er mere baseret på afgræsning om sommeren med et tilskud af hvede eller havre.

Hvis gæssene hovedsaligt skal leve af græs, må man ikke regne mere end ca.50 gæs / ha. Jeg producerer selv 26. ugers gæs der går på græs men altid har fri adgang til færdigfoder efter ædelyst, jeg regner ca. 50 kg foder pr. gås.

Racen opnår en slagtevægt på ca. 4,5 - 6,5 kg ved 26. ugers opdrætstid.

Gæslinger kan leveres som daggamle eller startede fra ultimo april til ultimo juli.

HUSK AT PÅ GRUND AF FUGLEINFLUENZA SITUATIONEN SKAL ALLE DYR MAN KØBER LEDSAGES AF ET SUNDHEDSCERTIFICAT, DER FORTÆLLER AT MODERDYRENE ER TESTET FOR FUGLEINFLUENZA - HVIS SÆLGER IKKE KAN / VIL UDSTEDE DETTE CERTIFICAT ER DET ULOVLIGT.

HOS OS MODTAGER DU NATURLIGVIS DETTE CERTIFICAT UANSET OM DU KØBER 1 ELER 200 DYR.

 

Gås på Frilandsgaarden